Y Cyrsiau sydd ar Gael

Cyrsiau Hyfforddi mae NUJ Cymru wedi´u cynnal neu sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd. 

Cliciwch ar y dolenni isod i weld disgrifiad o´r cyrsiau. Mae´r cyrsiau hyn eisoes wedi´u cynnal o leiaf unwaith neu maen nhw ar y calendr cyrsiau cyfredol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Hoffem glywed oddi wrthych os oes unrhyw hyfforddiant sydd heb ei gynnwys yma fyddai o ddiddordeb i chi. Cofrestrwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost ar y dudalen hon neu ar ein hafan i gael hysbysiadau am hyfforddiant yn fisol.

Y Cyfryngau Newydd / Cyfathrebu

How to Drive Traffic to your Website

Tutor : Dan Mason

Build your own website

Tutor : Simon Williams

Writing for the web

Tutor : Simon Williams

Create Multimedia Stories to Share on Social Media

Tutor : Dan Mason

Social Media What’s it all about?

Tutor : Dan Mason

Social Media: Taking it a Step Further (for intermediate to advanced users)

Tutor : Dan Mason

Two Day Shoot & Edit High Quality Video on an iPhone/iPad

Tutor : Dan Mason

How to Run a Successful Social Media Campaign

Tutor : Dan Mason

CYRSIAU ARBENIGOL MEWN PRINT, DARLLEDU A NEWYDDIADURAETH AR-LEIN NEU DDOSBARTHIADAU MEISTR

Data Journalism

Tutor : Glyn Mottershead

Law, Ethics & Copyright

Tutor : David Banks

Using the Freedom of Information Act! Practical training for journalists

Tutor : Maurice Frankel

Magazine Features Pitching and Commissioning Masterclass

Tutor : Louise France

Unleash your Writing Potential

Tutor : Judi Goodwin

How To Self Publish

Tutor : Philippa Davies

Datblygu
Gyrfa

Mentoring & Coaching

Tutor : Pam Heneberry

How to be a Freelance

Tutor : David Thomas

Linking In: Making the Most of Networking

Tutor : David Thomas

GWEITHDAI
UNTRO​

Reporting on Violence against Women, March 2018

Tutor :

Reporting Belief #RB17

Tutor : Anna Wynn Roberts

When Religion Makes the News: Workshop & Networking

Tutor : Roger Bolton

CYRSIAU AR-LEIN
ADNODDAU

Free Online Resources

Pori’r Cyfan

NUJ Training Cymru Wales