Y Cyrsiau sydd ar Gael

Cyrsiau Hyfforddi mae NUJ Cymru wedi´u cynnal neu sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd. 

Cliciwch ar y dolenni isod i weld disgrifiad o´r cyrsiau. Mae´r cyrsiau hyn eisoes wedi´u cynnal o leiaf unwaith neu maen nhw ar y calendr cyrsiau cyfredol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Hoffem glywed oddi wrthych os oes unrhyw hyfforddiant sydd heb ei gynnwys yma fyddai o ddiddordeb i chi. Cofrestrwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost ar y dudalen hon neu ar ein hafan i gael hysbysiadau am hyfforddiant yn fisol.

Hyfforddiant newyddiaduraeth

Sicrhau sylw yn y cyfryngau darlledu ar gyfer eich adroddiad neu ymgyrch gyda Richard Nosworthy

Tutor :

Gwirio ffeithiau ar gyfer Newyddion a Chyfathrebu gyda Ahmed Elsheikh

Tutor :

Cwrs 2 ddiwrnod – Cyfraith y Cyfryngau gyda David Banks

Tutor :

Gohebu ynghylch trawma – achrediad CPD gyda Jo Healey

Tutor :

Newyddiaduraeth Data gyda Aiden O’Donnell

Tutor :

Cyfraith y Cyfryngau

Tutor :

Llawrydd

Dechrau gweithio fel gweithiwr llawrydd with SA Mathieson

Tutor :

Goroesi a Ffynnu fel gweithiwr llawrydd gyda David Thomas

Tutor :

Offer digidol cyflym ac am ddim ar gyfer newyddiadurwyr a gweithwyr cyfathrebu proffesiynol – gyda Dan Mason

Tutor :

Cysylltiadau Cyhoeddus / Cyfathrebu

Sut i feddwl fel gweithiwr cyfathrebu proffesiynol gyda Simon Williams

Tutor :

Cyfryngau Cymdeithasol / Sgiliau

Golygu sain gydag Audacity gyda Dan Mason

Tutor :

Datblygwch eich hunan fel brand gyda Emma Meese

Tutor :

Dweud storïau amlgyfrwng ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol (gweithdy ar-lein)

Tutor : Dan Mason

Lansio eich podlediad mewn diwrnod (gweithdy ar-lein) gyda Dan Mason

Tutor : Dan Mason

Ffilmio a Golygu ar eich Ffôn Clyfar (gweithdy ar-lein) gyda Dan Mason

Tutor :

Datblygu Gyrfa

Tystysgrif Hyfforddi a Mentora’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (cwrs pedair rhan ar-lein) gyda Pam Heneberry

Tutor :

Llunio araith gyda Matt Greenough

Tutor :

Siarad y Gwirionedd i Bobl mewn Grym: Sut i gael Sgyrsiau Anodd gyda Matt Greenough

Tutor :

Dod yn ysgrifennydd copi gyda Hannah Abbott

Tutor :

Mentora

Tutor : Pam Heneberry

NUJ Training Cymru Wales