Y Cyrsiau sydd ar Gael

Cyrsiau Hyfforddi mae NUJ Cymru wedi´u cynnal neu sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd. 

Cliciwch ar y dolenni isod i weld disgrifiad o´r cyrsiau. Mae´r cyrsiau hyn eisoes wedi´u cynnal o leiaf unwaith neu maen nhw ar y calendr cyrsiau cyfredol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Hoffem glywed oddi wrthych os oes unrhyw hyfforddiant sydd heb ei gynnwys yma fyddai o ddiddordeb i chi. Cofrestrwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost ar y dudalen hon neu ar ein hafan i gael hysbysiadau am hyfforddiant yn fisol.

Y Cyfryngau Newydd / Cyfathrebu

CYRSIAU ARBENIGOL MEWN PRINT, DARLLEDU A NEWYDDIADURAETH AR-LEIN NEU DDOSBARTHIADAU MEISTR

Law, Ethics & Copyright

Tutor : David Banks

Datblygu
Gyrfa

Mentoring & Coaching

Tutor : Pam Heneberry

How to be a Freelance

Tutor : David Thomas

GWEITHDAI
UNTRO​

Reporting on Violence against Women, March 2018

Tutor :

CYRSIAU AR-LEIN
ADNODDAU

Free Online Resources

Pori’r Cyfan

NUJ Training Cymru Wales