Y Cyrsiau sydd ar Gael

Cyrsiau Hyfforddi mae NUJ Cymru wedi´u cynnal neu sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd. 

Cliciwch ar y dolenni isod i weld disgrifiad o´r cyrsiau. Mae´r cyrsiau hyn eisoes wedi´u cynnal o leiaf unwaith neu maen nhw ar y calendr cyrsiau cyfredol. Nid yw hon yn rhestr gyflawn. Hoffem glywed oddi wrthych os oes unrhyw hyfforddiant sydd heb ei gynnwys yma fyddai o ddiddordeb i chi. Cofrestrwch eich enw a’ch cyfeiriad e-bost ar y dudalen hon neu ar ein hafan i gael hysbysiadau am hyfforddiant yn fisol.

Datblygu
Gyrfa

Mentora

Tutor : Pam Heneberry

Cysylltiadau Cyhoeddus / Cyfathrebu

Hyfforddiant newyddiaduraeth

Cyfraith y Cyfryngau

Tutor :

Cyfryngau Cymdeithasol / Sgiliau

Dweud storïau amlgyfrwng ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol (gweithdy ar-lein)

Tutor : Dan Mason

Lansio eich podlediad mewn diwrnod (gweithdy ar-lein)

Tutor : Dan Mason

Ffilmio a Golygu ar eich Ffôn Clyfar (gweithdy ar-lein)

Tutor :

Llawrydd

NUJ Training Cymru Wales