Cyrsiau
MANYLION Y CWRS

Sicrhau sylw yn y cyfryngau darlledu ar gyfer eich adroddiad neu ymgyrch gyda Richard Nosworthy

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn eich helpu i ddefnyddio pŵer newyddion teledu a radio i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd.

Bydd y cwrs yn eich tywys trwy ddull strategol o ddatblygu cynllun a negeseuon, ymgysylltu â newyddiadurwyr, a pharatoi cynnwys i gael sylw effeithiol. Byddwn hefyd yn ymdrin â sut i gefnogi llefarwyr a rheoli risgiau, yn ogystal â gweithio’n ddwyieithog.

Ar gyfer pwy?

Gweithwyr proffesiynol ym maes cyfathrebu ac eraill sy’n gweithio ar ymgyrchoedd dielw sydd am sicrhau dylanwad gwleidyddol neu gyhoeddus gan ddefnyddio’r cyfryngau.

Beth fydda i’n ei ddysgu?

Erbyn diwedd y bore, byddwch yn:

  • Deall sut y gall cyfryngau darlledu eich helpu i dylanwadu a chodi ymwybyddiaeth
  • Dysgu’r hyn mae newyddiadurwyr darlledu yn chwilio amdano, a sut i ymgysylltu â nhw’n effeithiol
  • Gwybod pa baratoadau y mae’n rhaid i chi eu gwneud i ennill sylw da a rheoli risgiau

Bydd y cwrs yn edrych yn benodol ar y cyd-destun Cymreig ac yn cynnwys ystyriaethau dwyieithog.

TIWTOR Y CWRS

DIGWYDDIADAU CYNLLUNIEDIG

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

RHAGOR O GYRSIAU>

Twitter