Cyrsiau
MANYLION Y CWRS

Sut i feddwl fel gweithiwr cyfathrebu proffesiynol gyda Simon Williams

A ydych yn ystyried symud i’r maes cyfathrebu?

Os ydych yn newyddiadurwr sy’n ystyried newid, yn weithiwr llawrydd sy’n edrych am gyfleoedd newydd neu yn dechrau ar eich gyrfa, bydd y cwrs hwn ar-lein yn gwneud i chi ddechrau meddwl fel gweithiwr cyfathrebu proffesiynol profiadol.

Bydd y sesiwn hyfforddi ar-lein hwn dros ddwy awr yn daith gyflym o gwmpas yr holl broses strategol – o bennu amcanion, deall cynulleidfaoedd a datblygu negeseuon, i benderfynu ar sianelau, cynllunio cynnwys a mesur llwyddiant.

TIWTOR Y CWRS

DIGWYDDIADAU CYNLLUNIEDIG

September / 24 / Fri

Cyflymwch eich ysgrifennu – gyda Judi Goodwin

Ar-lein

September / 27 / Mon

Tystysgrif Hyfforddi a Mentora’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (cwrs pedair rhan ar-lein)

Ar-lein

October / 6 / Wed

Sicrhau sylw yn y cyfryngau darlledu ar gyfer eich adroddiad neu ymgyrch (Saesneg)

Ar-lein

RHAGOR O GYRSIAU>

Twitter