Cyrsiau
MANYLION Y CWRS

Datblygwch eich hunan fel brand gyda Emma Meese

Pa un a ydych yn weithiwr llawrydd, wedi eich cyflogi gan gyhoeddwr newyddion neu’n chwilio am waith newydd, mae’n bwysig sefyll allan a sicrhau bod eich persona ar-lein yn gweithio’n galed ar eich rhan.

Fel sy’n wir am unrhyw frand, dylai brand personol adlewyrchu eich diddordebau a’ch gwerthoedd craidd, ac mae wedi’i blethu i mewn i bob gair rydych yn ei ysgrifennu a phob llun rydych yn ei uwchlwytho.

Mae’r cwrs dwy awr hwn wedi’i anelu at unrhyw un sy’n awyddus i ddatblygu eu brand personol eu hunain er mwyn gwneud eu gwaith yn fwy gweledol neu ddeniadol.

I bwy y mae’r cwrs hwn?

Gweithwyr llawrydd, newyddiadurwyr ac unigolion sy’n chwilio am waith.

Ar y cwrs hwn byddwch yn:

Canfod a diffinio eich cynulleidfa.

Llunio cynnig gwerth eglur.

Dysgu sut i gyflwyno eich hunan ar-lein a bod yn chi eich hunan

Canfod goslef eich llais

Canfod apiau a fydd yn eich helpu i greu estheteg eich brand

TIWTOR Y CWRS

DIGWYDDIADAU CYNLLUNIEDIG