Calendr Cyrsiau

Calendr Cyrsiau a Digwyddiadau

Os ydych yn weithiwr proffesiynol yn y cyfryngau (newyddiaduraeth neu gyfathrebu / ymgyrchoedd) ac nid ydym ar hyn o bryd yn cynnig yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch, edrychwch ar gyrsiau sydd ar gael. Os oes yna gwrs yno sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni. Neu efallai y bydd gennych awgrym am gwrs newydd. Dim ond gofyn sydd ei angen! Os oes digon o alw, byddwn yn ceisio ei drefnu.

June / 9 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – Sut i ddechrau araith

Ar-lein

June / 16 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – Gwneud y mwyaf o’ch presenoldeb Linkedin

Ar-lein

Gorffenaf / 7 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – A ddylwn i wneud sgwrs TEDx?

Ar-lein

NUJ Training Cymru Wales