Calendr Cyrsiau

Calendr Cyrsiau a Digwyddiadau

Os ydych yn weithiwr proffesiynol yn y cyfryngau (newyddiaduraeth neu gyfathrebu / ymgyrchoedd) ac nid ydym ar hyn o bryd yn cynnig yr hyfforddiant sydd ei angen arnoch, edrychwch ar gyrsiau sydd ar gael. Os oes yna gwrs yno sydd o ddiddordeb i chi, cysylltwch â ni. Neu efallai y bydd gennych awgrym am gwrs newydd. Dim ond gofyn sydd ei angen! Os oes digon o alw, byddwn yn ceisio ei drefnu.

Chwefror / 3 / Gwe

Inffograffegau: Offer hawdd i wneud siartiau a fapiau

Ar-lein

Chwefror / 10 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – Addasiadau ac offer hawdd i optimeiddio chwilotwyr

Ar-lein

Mawrth / 31 / Gwe

Skills Network Cyrsiau

Ar-lein

April / 21 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – Offer digidol ar gyfer llunwyr

Ar-lein

NUJ Training Cymru Wales