Sicrhau sylw yn y cyfryngau darlledu ar gyfer eich adroddiad neu ymgyrch gyda Richard Nosworthy

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn eich helpu i ddefnyddio pŵer newyddion teledu a radio i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, rhanddeiliaid a’r cyhoedd. Bydd y cwrs yn eich tywys trwy ddull strategol o ddatblygu cynllun a negeseuon, ymgysylltu â newyddiadurwyr, a pharatoi cynnwys i gael sylw effeithiol. Byddwn hefyd yn ymdrin […]

Posted in | Comments Off on Sicrhau sylw yn y cyfryngau darlledu ar gyfer eich adroddiad neu ymgyrch gyda Richard Nosworthy

Gwirio ffeithiau ar gyfer Newyddion a Chyfathrebu gyda Ahmed Elsheikh

Ynghylch y cwrs: Mae newyddion ffug yn broblem gynyddol ledled diwydiant y cyfryngau, gyda chyhoeddwyr newyddion a thimau cyfathrebu ill dau yn cael eu twyllo gan gamhysbwysrwydd a thwyllwybodaeth. Yn y cwrs hwn, mae’r newyddiadurwr ymchwiliol a’r arbenigwr ar newyddion ffug, Ahmed Elsheikh, yn cyflwyno’r dulliau digidol sydd eu hangen arnoch i’ch cynorthwyo i adnabod […]

Posted in | Comments Off on Gwirio ffeithiau ar gyfer Newyddion a Chyfathrebu gyda Ahmed Elsheikh

Cwrs 2 ddiwrnod – Cyfraith y Cyfryngau gyda David Banks

Diwrnod 1 Cyflwyniad/cwrs gloywi ar gyfraith y cyfryngau sy’n cwmpasu’r pynciau a ganlyn: Enllib Athrod Anwiredd Maleisus Dirmyg Llys Cyfyngiadau ar adrodd ynghylch Llysoedd Ynadon Cyfyngiadau ar adrodd ynghylch llysoedd plant ac ieuenctid Cwestau Mynediad i’r llysoedd a herio gorchmynion llys Cyfreithiau sy’n ymwneud â throseddau rhywiol Preifatrwydd a chyfrinachedd Diogelu Data Hawlfraint Y cyfryngau […]

Posted in | Comments Off on Cwrs 2 ddiwrnod – Cyfraith y Cyfryngau gyda David Banks

Gohebu ynghylch trawma – achrediad CPD gyda Jo Healey

Hyfforddiant ynghylch Ymwybyddiaeth o Drawma ar gyfer Newyddiadurwyr a Gweithwyr Cyfathrebu A ydych chi’n weithiwr proffesiynol sy’n ymwybodol o drawma? Mae’r cwrs hyfforddi rhyngweithiol tair rhan hwn, a ddatblygwyd ac a ddarperir gan Jo Healy, cyn newyddiadurwr y BBC, yn ganllaw cynhwysfawr ar weithio gyda phobl sydd wedi profi trawma. Mae Healy yn rhoi teuluoedd […]

Posted in | Comments Off on Gohebu ynghylch trawma – achrediad CPD gyda Jo Healey

Newyddiaduraeth Data gyda Aiden O’Donnell

Mae’r we wedi agor byd newydd o wybodaeth a data i newyddiadurwyr y gellid eu defnyddio i ganfod a dilysu storïau. Mae ein cwrs undydd yn gyflwyniad hanfodol i’r maes newydd hwn, sy’n rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i’r cyfranogwyr ymdrin â data fel ffynhonnell newyddiadurol. Ein tiwtor arbenigol yw Aidan O’Donnell o Ysgol Newyddiaduraeth Prifysgol […]

Posted in | Comments Off on Newyddiaduraeth Data gyda Aiden O’Donnell

Cyfraith y Cyfryngau

Cyflwyniad/cwrs gloywi ar gyfraith y cyfryngau sy’n cwmpasu’r pynciau a ganlyn: Enllib Athrod Anwiredd Maleisus Dirmyg Llys Cyfyngiadau ar adrodd ynghylch Llysoedd Ynadon Cyfyngiadau ar adrodd ynghylch llysoedd plant ac ieuenctid Cwestau Mynediad i’r llysoedd a herio gorchmynion llys Cyfreithiau sy’n ymwneud â throseddau rhywiol Preifatrwydd a chyfrinachedd Diogelu Data Hawlfraint Y cyfryngau cymdeithasol Codau […]

Posted in | Comments Off on Cyfraith y Cyfryngau
  • Twitter

NUJ Training Cymru Wales