Golygu sain gydag Audacity gyda Dan Mason

Rhowch dro ar olygu sain neu datblygwch eich sgiliau llunio podlediad i’r lefel nesaf Beth yw cynnwys y gweithdy? Gall sain o ansawdd da wneud i’ch recordiadau sefyll allan. Pa un a ydych yn llunio podleidiadau, neu sain ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol neu’r rhyngrwyd, mae sgiliau golygu sain yn ffordd wych o sicrhau bod […]

Posted in | Comments Off on Golygu sain gydag Audacity gyda Dan Mason

Datblygwch eich hunan fel brand gyda Emma Meese

Pa un a ydych yn weithiwr llawrydd, wedi eich cyflogi gan gyhoeddwr newyddion neu’n chwilio am waith newydd, mae’n bwysig sefyll allan a sicrhau bod eich persona ar-lein yn gweithio’n galed ar eich rhan. Fel sy’n wir am unrhyw frand, dylai brand personol adlewyrchu eich diddordebau a’ch gwerthoedd craidd, ac mae wedi’i blethu i mewn […]

Posted in | Comments Off on Datblygwch eich hunan fel brand gyda Emma Meese

Ffilmio a Golygu ar eich Ffôn Clyfar (gweithdy ar-lein) gyda Dan Mason

Beth yw pwnc y gweithdy? Croeso i’r gweithdy fideos ffôn symudol sy’n cynorthwyo newyddiadurwyr a gweithwyr cyfathrebu proffesiynol i ateb yr her o lunio cynnwys gartref. Darperir y rhaglen undydd hon ar-lein, ond mae’n dal i geisio bod mor ymarferol a rhyngweithiol â phosibl. Bydd y cyfranogwyr yn dilyn cyfres o wersi tiwtorial cam wrth […]

Posted in | Comments Off on Ffilmio a Golygu ar eich Ffôn Clyfar (gweithdy ar-lein) gyda Dan Mason

Lansio eich podlediad mewn diwrnod (gweithdy ar-lein) gyda Dan Mason

Bydd y gweithdy undydd hwn yn mynd â chi gam wrth gam drwy’r broses o lunio podlediad gan ddefnyddio eich ffôn clyfar (gan mwyaf). Beth yw cynnwys y gweithdy? Mae poblogrwydd podlediadau wedi ffrwydro, oherwydd ei bod yn hawdd eu canfod a gwrando arnynt ar eich ffôn symudol. A chan fod nifer o’r podleidiadau’n cynnwys […]

Posted in | Comments Off on Lansio eich podlediad mewn diwrnod (gweithdy ar-lein) gyda Dan Mason

Dweud storïau amlgyfrwng ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol (gweithdy ar-lein)

Sut i lunio cynnwys ar-lein atyniadol – gyda Dan Mason Beth yw pwnc y gweithdy? Yr allwedd i ehangu eich cynulleidfa ar y cyfryngau cymdeithasol yw cynnwys, cynnwys, cynnwys, Bydd y gweithdy undydd hwn yn eich cynorthwyo i ddatblygu technegau syml ond pwerus ar gyfer datblygu storïau ar amrywiaeth o ffurfiau a ddyluniwyd i ddenu […]

Posted in | Comments Off on Dweud storïau amlgyfrwng ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol (gweithdy ar-lein)
  • Twitter

NUJ Training Cymru Wales