Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener: AI: ti yw’r bos!

Pryd?

September / 15 / Gwe  @  12:00 pm  -  September / 15 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Online

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddwr: Dan Mason

Am beth mae o?

Mae’n amhosib osgoi’r straeon a’r hype sy’n ymwneud â deallusrwydd artiffisial, gan gynnwys ei fygythiad mawr i onestrwydd creadigol a swyddi. Gyda chymaint o bryderon moesegol ynghylch AI, a ddylai newyddiadurwyr ei gofleidio neu ei osgoi?

Dros awr, byddwn yn archwilio’r hyn y gall – ac na allant – ychydig o offer AI am ddim ei wneud. Wedi’i anelu at newyddiadurwyr a chrewyr sydd â phrofiad cyfyngedig neu ddim profiad o AI, bydd trosolwg byr o egwyddorion AI ynghyd â mewnwelediadau o ganllawiau a roddwyd ar waith gan weithredwyr cyfryngau mawr. Bydd y ffocws ar AI cynhyrchiol yn seiliedig ar destun, yn hytrach na chreu delweddau.

Nodyn pwysig i gyfranogwyr: Nid yw’r gweithdy hwn wedi’i fwriadu i fod yn fforwm ar gyfer dadl ar AI ac nid yw’n awgrymu cefnogaeth i ddefnyddio AI. Y nod yw cefnogi gwybodaeth a dealltwriaeth unigol i helpu i’ch rhoi yn y sedd yrru.

Ar gyfer pwy mae e?

Newyddiadurwyr, crewyr cynnwys a gweithwyr proffesiynol cyfathrebu o unrhyw gefndir.

Pa offer fydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith gyda chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy a mynediad i Zoom.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales