Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Pryd?

October / 4 / Gwe  @  12:00 pm  -  October / 4 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £5
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £20.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £15.00
Di-breswylwyr Cymru £25.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

**CWRS CYMRAEG**

Hyfforddwr: Richard Nosworthy

Ydych’ch sefydliad chi’n sicrhau’r sylw dych chi eisiau yn y cyfryngau? Mae datganiad i’r wasg da yn rhan pwysig o ddenu diddordeb newyddiadurwyr ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Yn y cwrs byr hwn, bydd y cyfathrebwr profiadol a chyn-newyddiadurwr Richard Nosworthy yn esbonio’r hyn mae’n cymryd i roi datganiad gwych at ei gilydd.

Anelir y cwrs yma at unrhyw un sy’n cyfrifol am gysylltiadau gyda’r cyfryngau yn ei sefydliad.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales