Dechrau gweithio fel gweithiwr llawrydd with SA Mathieson

Gall newid i weithio fel newyddiadurwr llawrydd ymddangos yn frawychus. Dyluniwyd y cwrs undydd hwn i helpu’r rheini sy’n ystyried mynd yn weithiwr llawrydd neu sydd wedi gwneud hynny’n ddiweddar. Bydd y cwrs undydd hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o gamau cyntaf bod yn weithiwr llawrydd… Bydd yn rhoi cyngor ymarferol i chi ynghylch […]

Posted in | Comments Off on Dechrau gweithio fel gweithiwr llawrydd with SA Mathieson

Goroesi a Ffynnu fel gweithiwr llawrydd gyda David Thomas

Mae’r pandemig Coronafeirws wedi rhoi nifer o weithwyr llawrydd – sydd eisoes yn gweithio mewn amgylchedd y cyfryngau sy’n newid yn gyflym heb unrhyw warant o ‘swydd’ yn y diwydiant – mewn sefyllfa fwy bregus nag erioed. Bydd y gweminar hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o weithio fel gweithiwr llawrydd – o’r rheini sy’n […]

Posted in | Comments Off on Goroesi a Ffynnu fel gweithiwr llawrydd gyda David Thomas

Offer digidol cyflym ac am ddim ar gyfer newyddiadurwyr a gweithwyr cyfathrebu proffesiynol – gyda Dan Mason

Beth yw pwnc y gweithdy? Fel gweithwyr llawrydd yn y diwydiannau creadigol, rydym oll yn wynebu’r un her: gormod i’w wneud a dim digon o amser i’w wneud. Rydym yn gwybod bod llwyfannau ar-lein ac apiau ar ffonau symudol ar gael i gynorthwyo gyda gwaith hyrwyddo, y cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchiant, cyllid a mwy, ond ble […]

Posted in | Comments Off on Offer digidol cyflym ac am ddim ar gyfer newyddiadurwyr a gweithwyr cyfathrebu proffesiynol – gyda Dan Mason
  • Twitter

NUJ Training Cymru Wales