Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

TikTok: Beth yw’r holl ffwdan?

Pryd?

Mawrth / 10 / Iau  @  12:00 pm  -  Mawrth / 10 / Iau  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

gyda Dan Mason

Beth yw cynnwys y cwrs?

Mae TikTok wedi troi’r byd ben i waered o ran fideo ar y cyfryngau cymdeithasol ac wedi dod yn gyrchfan i gynulleidfaoedd iau. Os ydych chi yn eich 20au neu’n iau, mae’n debyg y byddwch chi’n gwybod hynny. Ond os ydych yn gweithio dros undeb, elusen neu gyfryngau sy’n ceisio ymgysylltu â’r cenedlaethau sy’n dod i’r amlwg, ble ydych chi’n dechrau? Mae’r sesiwn awr hon yn codi’r caead ar TikTok gyda rhai o’r technegau sylfaenol y bydd eu hangen arnoch i drochi bysedd eich traed i TikTok.

I bwy y mae’r cwrs?

Unrhyw un yn y diwydiannau creadigol nad yw’n gwybod dim am TikTok, ond sy’n meddwl y dylai.

Pa gyfarpar fydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith gyda chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy a mynediad i Zoom.

Awgrymir: Yr ap TikTok rhad ac am ddim wedi’i lawrlwytho i’ch dyfais iPhone neu Android. Nodyn: Os byddai’n well gennych beidio â lawrlwytho’r app TikTok a chreu cyfrif, nid oes unrhyw bwysau. Gallwch hefyd weld a chwilio fideos TikTok o borwr trwy fynd i tiktok.com – nid oes angen cofrestru.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 21 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Dewch i ddysgu am Canva!

Ar-lein

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales