Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Elfennau Hanfodol Datblygu Gyrfa

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Elfennau Hanfodol Datblygu Gyrfa 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r cwrs hyfforddiant datblygu gyrfa wedi’i anelu at unrhyw un sy’n chwilio am gyfleoedd i helpu i roi hwb i ddatblygiad eu gyrfa a’u hunanddatblygiad, yn academaidd ac yn gymdeithasol. Mae’r Rhaglen Astudiaethau Elfennau Hanfodol wedi’i thargedu at golegau, gyda’r ddealltwriaeth y bydd y dysgwyr yn ymgymryd â rhannau dewisol o’r cynnwys ac asesiadau mewn meysydd perthnasol i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith.   

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

October / 11 / Mer

Lansiwch eich podlediad mewn diwrnod (hyfforddiant AR-LEIN)

Online

October / 19 / Iau

Dechrau fel newyddiadurwr llawrydd gyda SA Mathieson

Online

October / 24 / Maw

Cyfathrebu mewn Argyfwng gyda Matt Greenough

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales