Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Trefnu a Dirprwyo

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Trefnu a Dirprwyo 

Trosolwg o’r Cwrs 

Mae cyrsiau rheoli busnes yn ffordd effeithiol i unigolion feithrin y sgiliau sydd o fudd i’w gyrfaoedd, ac i gyflogwyr gynyddu sgiliau eu staff. Bydd ein cwrs Trefnu a Dirprwyo a ardystiwyd ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn rhoi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i ymdrin â chyfrifoldebau rheoli a gwella fel arweinydd. Bydd yn eich dysgu ynghylch sut i ddatblygu eich sgiliau rheoli, a sut i wella eich sgiliau trefnu a dirprwyo.  

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales