Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Rheoli Arian Personol

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Rheoli Arian Personol 

Trosolwg o’r Cwrs 

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio ein cwrs Rheoli Arian Personol? A oes angen help arnoch i gyflawni eich amcanion ariannol? Mae’r cwrs hwn yn anelu at alluogi ystyriaeth fwy gofalus o arian, yn enwedig sut i gyllidebu’n well ac arbed arian. Byddwch yn dysgu am gyfraddau llog a sut maent yn effeithio ar benderfyniadau ariannol. Byddwch yn dod yn fwy ymwybodol o wariant dyddiol, wythnosol a misol gan fod y cwrs yn annog yr arfer o werthuso gwariant a pha mor angenrheidiol yw hyn. 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales