Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Atal a Rheoli Heintiau

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Atal a Rheoli Heintiau 

Trosolwg o’r Cwrs 

Mae dealltwriaeth o sut i atal a rheoli lledaeniad heintiau mewn ffordd effeithiol yn hanfodol o ran sicrhau nad yw unigolion, heb yn wybod iddynt, yn peri i’w teulu, ffrindiau, cydweithwyr ac unrhyw bobl eraill y maent mewn cyswllt â nhw fynd yn wael. 

 

Drwy gwblhau’r cwrs hwn, byddwch yn meithrin dealltwriaeth well o sut i atal a rheoli lledaeniad heintiau, yn y gweithle a gartref. Byddwch hefyd yn ennill gwybodaeth am sut i nodi heintiau, yn ogystal â gwahanol fathau o heintiau. 

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales