Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Diogelu Oedolion a Phlant

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Diogelu Oedolion a Phlant 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r cwrs yn berthnasol i unigolion sy’n dymuno magu sgiliau neu gyflogwyr sydd eisiau cwrs hyfforddi ar gyfer eu staff a’u gwirfoddolwyr, ac mae meddu ar wybodaeth am ddiogelu plant ac oedolion yn hanfodol ar gyfer unrhyw fusnes, yn enwedig y rheini mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu ofal plant. 

Mae ein cwrs Diogelu Oedolion a Phlant sydd wedi’i ardystio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn cwmpasu’r pynciau allweddol fel sut i adnabod camdriniaeth ac esgeulustod, arferion da ar gyfer ymateb i gyhuddiadau o gamdriniaeth, polisïau a gweithdrefnau diogelwch, a sut i leihau’r tebygolrwydd o gamdriniaeth a’r perygl o niwed. 

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

December / 2 / Gwe

Golygu sain gydag Audacity

Ar-lein

December / 9 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener: Cysylltu â’ch cynulleidfa trwy bodlediadau

Ar-lein

Ionawr / 13 / Gwe

Sgiliau Gloi Cyflym – Ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales