Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau 

 Trosolwg o’r Cwrs 

P’un a ydych yn unigolyn sy’n dymuno gwneud cynnydd yn eich gyrfa, neu’n gyflogwr sy’n dymuno gwella sgiliau staff, mae sgiliau mewn datrys problemau a gwneud penderfyniadau yn elfen allweddol ar gyfer unrhyw arweinydd tîm neu rôl rheoli. Bydd ein cwrs datrys problemau a gwneud penderfyniadau sydd wedi’i ardystio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn darparu’r sgiliau allweddol, y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i weithredu prosesau gwneud penderfyniadau effeithiol a dewis y dull gorau o weithredu. Mae’n cwmpasu pynciau fel diffinio, archwilio a dadansoddi problemau, data a gwybodaeth, gwerthuso problemau, a thechnegau cynllunio.  

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 21 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Dewch i ddysgu am Canva!

Ar-lein

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales