Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Rheoli Straen

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Rheoli Straen 

 

Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r ymchwil yn dangos bod straen, ynghyd â gorbryder ac iselder, i gyfrif am 51% o’r holl achosion o salwch sy’n gysylltiedig â gwaith yn y DU, felly mae’n hanfodol bod pobl yn gwybod sut i reoli pwysau yn y gwaith. Ni waeth beth yw rôl y swydd, maint y busnes na’r sector, gall pawb brofi straen, ac mae dyletswydd gyfreithiol ar gyflogwyr i ddiogelu eu cyflogeion rhagddo. 

 

Mae ein cwrs Rheoli Straen ar-lein sydd wedi’i ardystio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn berffaith ar gyfer unigolion sy’n dymuno magu sgiliau am resymau personol neu broffesiynol, neu gyflogwyr sy’n edrych am hyfforddiant rheoli straen ar gyfer eu staff. Bydd yn darparu’r wybodaeth allweddol sydd ei hangen ac mae’n cwmpasu pynciau sy’n cynnwys achosion ac effaith straen, symptomau, technegau rheoli, sut i ddarparu cymorth a lleihau straen, a chyfrifoldebau rheoli.   

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales