Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – Sut i ddechrau araith

Pryd?

June / 9 / Gwe  @  12:00 pm  -  June / 9 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Gyda  Matt Greenough

Gwahoddodd Dylan Thomas ni i ddechrau ar y dechrau. Ond, beth mae hynny’n ei olygu? A ddylech chi ddechrau gyda chlec? Neu leddfu eich ffordd i mewn? A ddylech chi adeiladu achos yn drefnus, neu ddechrau gyda’ch casgliad a gweithio tuag yn ôl oddi yno? Jôc? Stori? Mae un peth yn sicr, mae rhychwantau sylw pobl yn culhau drwy’r amser ac felly mae’n rhaid i ni weithio’n galetach fyth i sicrhau bod ein lleisiau’n cael eu clywed. Yn y Dosbarth Meistr hwn, byddwn yn trafod sut i roi eich troed orau ymlaen o’r cychwyn cyntaf.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales