Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – dewch i ddysgu am Canva!

Pryd?

October / 28 / Gwe  @  12:00 pm  -  October / 28 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Gwnewch gwpanaid o de, ymunwch â ni a diweddarwch eich sgiliau digidol…mewn awr!

Beth yw cynnwys y cwrs?

Mae angen ychydig o ffanffer ar Canva … dyma’r offeryn dylunio am ddim gorau ar gyfer y rheini nad ydynt yn ddylunwyr, erioed! (ym marn ostyngedig yr hyfforddwr Dan Mason)

Yn y sesiwn Sgiliau Gloi Gwener hon, byddwn yn profi Canva i greu darluniau sy’n atyniadol ar y cyfryngau cymdeithasol, clipiau wedi’u hanimeiddio, crynoluniau YouTube a mwy … ac mae mwy! Cyflwynodd Canva ychwanegiadau newydd yn ddiweddar i’w becyn cymorth, gan gynnwys gwefannau a dogfennau. Felly, byddwch yn barod i ganfod pam mae cynifer o lunwyr yn caru Canva, a pham mae mwy o resymau bellach hyd yn oed dros ei gael ar eich gliniadur neu’ch ffôn symudol.

I bwy y mae’r cwrs?

Unrhyw un sydd angen ffordd syml o ddylunio rhywbeth … efallai bod Canva yn newydd i chi, neu rydych yn ddefnyddwr sylfaenol sy’n dymuno archwilio elfennau amrywiol yr offeryn hwn, sy’n ffefryn.

Pa gyfarpar fydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur desg gyda chyswllt dibynadwy â’r rhyngrwyd a mynediad i Zoom. Dylai’r cyfranogwyr fynd i canva.com a chreu cyfrif newydd, os nad oes ganddynt un eisoes, cyn y gweithdy. Hefyd, lawrlwythwch yr ap Canva am ddim ar gyfer dyfeisiau iOS neu Android.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales