Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – Cyflwynwch eich neges allweddol mewn 60 eiliad

Pryd?

November / 11 / Gwe  @  12:00 pm  -  November / 11 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Gwnewch gwpanaid o de, ymunwch â ni a diweddarwch eich sgiliau digidol…mewn awr!

Beth yw cynnwys y cwrs?

A oeddech chi’n gwybod mai dim ond deg brawddeg sydd yn Araith Gettysburg? Dim ond ychydig dros ddwy funud yw hynny. Ac nid oedd Lincoln yn cystadlu gyda ffonau symudol a newyddion treigl. Mewn 60 eiliad, gallwch gael effaith wirioneddol gyda’r cyflwyniad cywir – ac mewn byd o ormodedd o wybodaeth, mae’n bwysig gwneud hynny. Byddwn yn edrych ar sut i wneud hyn – pa un a yw’n gyflwyniad cychwynnol, neu’n agoriad newydd i gyflwyniad, bydd digon o awgrymiadau defnyddiol.

I bwy y mae’r cwrs?

Unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwella eu harddull cyfathrebu, pa un a yw hynny’n waith ysgrifenedig, yn areithiau neu’n gyflwyniadau.

Pa gyfarpar fydd ei angen arnaf?

Nid oes angen unrhyw gyfarpar arbennig, ond anogir y cyfranogwyr i gymryd rhan mewn trafodaethau.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales