Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Cyflym – Llunio syniadau am storïau y bydd eich cynulleidfa yn eu caru

Pryd?

November / 25 / Gwe  @  12:00 pm  -  November / 25 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

gyda Dan Mason

Beth yw cynnwys y cwrs?

Pennawd, stori, ewch! Bydd y sesiwn Sgiliau Gloi Gwener hon yn dangos i chi sut i lunio syniadau am stori ac ar unrhyw bwnc o’ch dewis chi.

Ar ben hynny, bydd yn eich cynorthwyo i ddewis storïau y mae eich cynulleidfa yn edrych amdanynt (un o sylfeini marchnata cynnwys, ond mae angen sesiwn hwy ar gyfer hynny)

Ar ôl canfod ychydig o ffyrdd hawdd i ganfod pynciau poblogaidd, byddwn yn trafod sut i lunio penawdau grymus, ac yna yn mynd i’r afael â ffurfiau storïau profedig a sicr sy’n boblogaidd ar ffonau symudol ac yn disgleirio ar y cyfryngau cymdeithasol.

I bwy y mae’r cwrs?

Llunwyr cynnwys o bob math a chyda phob lefel o brofiad. Mae croeso i newyddiadurwyr, ond gallai fod yn arbennig o ddefnyddiol i flogwyr a’r rheini sy’n gweithio yn y sectorau elusennol, undebol, newyddion lleol iawn, addysg neu gorfforaethol sy’n gyfrifol am gynnal gwefan heb fawr o adnoddau.

Pa gyfarpar sydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur desg gyda chyswllt dibynadwy â’r rhyngrwyd a mynediad i Zoom.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales