Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – Addasiadau ac offer hawdd i optimeiddio chwilotwyr

Pryd?

Chwefror / 10 / Gwe  @  12:00 pm  -  Chwefror / 10 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

gyda Dan Mason

Beth yw cynnwys y cwrs?

Nid dim ond bodau dynol sy’n ymweld â’ch safle. Mae chwilotwyr yn ei astudio hefyd, gan gymryd gwybodaeth sy’n cynorthwyo eich safle neu eich stori i gael eu canfod ar-lein.

Felly, beth y mae chwilotwyr fel Google yn edrych amdano a beth y gallwn ei wneud i’w cynorthwyo i’n helpu ni i ddenu mwy o ymwelwyr?

Byddwn yn dechrau gydag adolygiad syml o’ch gwefan (neu unrhyw wefan a ddewiswch), gan ddefnyddio offer syml i amlygu gwelliannau. Byddwn yn edrych ar bwysigrwydd geiriau allweddol, dolenni, teitlau, cyflymder y safle ac optimeiddio lluniau. Byddwn hefyd yn edrych ar sut i ychwanegu teitlau, dolenni a lluniau i storïau yn y ffordd gywir, ac yn eich cynorthwyo â fideos a sut i wneud eich gwefan yn haws i’w chanfod.

Byddwch yn gadael gyda rhestr wirio ddefnyddiol, dolenni i adnoddau ac offer am ddim a hawdd i lansio eich taith i optimeiddio eich gwefan ar chwilotwyr.

I bwy y mae’r cwrs?

Pobl greadigol sydd â’u gwefannau eu hunain neu’r rheini sy’n rheoli gwefan. Mae’r sesiwn flasu hon wedi’i hanelu at ddechreuwyr. Nid oes angen profiad blaenorol o optimeiddio chwilotwyr neu reoli gwefannau.

Pa gyfarpar sydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur desg gyda chyswllt dibynadwy â’r rhyngrwyd neu fynediad i Zoom.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales