Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – Offer digidol ar gyfer llunwyr

Pryd?

April / 21 / Gwe  @  12:00 pm  -  April / 21 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

gyda Dan Mason

Beth yw cynnwys y cwrs?

Mae gweithwyr llawrydd creadigol oll yn wynebu’r un her: gormod i’w wneud a dim digon o amser ar gyfer ei wneud. A deud y gwir, nid dim ond gweithwyr llawlyfr sy’n teimlo felly, felly mae’r cwrs Dydd Gwener Sgiliau Cyflym hwn ar gyfer yr holl weithwyr proffesiynol creadigol sydd o dan bwysau amser! Newyddiadurwyr, gweithwyr Cysylltiadau Cyhoeddus a marchnatwyr, cynrychiolwyr cyfathrebu undebau, blogwyr … mae croeso i chi oll.

Mae’r sesiwn hon yn chwilota’n ddwfn i mewn i becyn cymorth yr hyfforddwr Dan Mason, sy’n newid o hyd, i amlygu’r offer am ddim profedig sy’n cynhyrchu canlyniadau am y nesaf peth i ddim. Ystyriwch y cwrs fel bwydlen flasu ddigidol.

Gan ddibynnu ar yr amser sydd ar gael, byddwn yn cynnwys

  • Darllen. Offer ar gyfer dilyn pynciau arbenigol a ffynonellau ar-lein
  • Ysgrifennu. Offer ar gyfer ysgrifennu, gwirio a rhannu
  • Chwilio. Ffynonellau da ar gyfer darnau fideo, cerddoriaeth, ffontiau, eiconau a mwy am ddim
  • Creu. Offer ar gyfer troi syniadau’n negeseuon, fideos a sain ar y cyfryngau cymdeithasol

Bydd pecyn cymorth ar-lein gyda dolenni’n cael ei rannu ar y diwrnod.

I bwy y mae’r cwrs?

Llunwyr cynnwys o bob math a chyda phob lefel o brofiad.

Pa gyfarpar sydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur desg gyda chyswllt dibynadwy â’r rhyngrwyd a mynediad i Zoom.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 21 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Dewch i ddysgu am Canva!

Ar-lein

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales