Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

SALON I WEITHWYR LLAWRYDD – ARBENIGO NEU ARALLGYFEIRIO?

Pryd?

October / 12 / Sad  @  9:15 am  -  October / 12 / Sad  @  3:00 pm

Ble?

Gwesty’r Clayton, Heol Eglwys Fair, Caerdydd CF10 1GD

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £10 + blaendal o £15 a ad-delir ar y diwrnod
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £15 + blaendal o £15 a ad-delir ar y diwrnod i’r rheini nad ydynt yn aelodau o’r NUJ

Cyswllt?

Dr Rae Howells, Rheolwr y Prosiect
Email : [email protected]

Arbenigo neu Arallgyfeirio?
Mae’r sesiwn yn ôl oherwydd y galw mawr amdano! Dewch i fwynhau diwrnod o rwydweithio proffesiynol a chymdeithasol, a chael syniadau gan newyddiadurwyr profiadol mewn print, ar y teledu, ar y radio ac ar y we ynghylch sut i lwyddo – ac i gynyddu eich incwm.
Ynghylch y digwyddiad hwn
Dyma’r 4ydd Salon i Weithwyr Llawrydd a drefnwyd gan yr NUJ a Hyfforddiant NUJ Cymru yng Nghaerdydd. Mae’n anelu at fynd i’r afael ag anghenion penodol newyddiadurwyr llawrydd – mae’r cyfle i rwydweithio â chomisiynwyr gwaith posibl yn ogystal â chydweithwyr yn nodwedd allweddol.
Mae’r siaradwyr arbenigol yn cynnwys:

Carolyn Hitt, awdur a darlledwr llawrydd Cymreig a chyd-Gyfarwyddwr Parasol Media Cyf

Louise Bolotin, newyddiadurwr, golygydd, darllenwr proflenni ac ysgrifennydd copi sy’n byw ym Manceinion ac sy’n gyn hyfforddwr i’r NUJ a gynhaliodd weithdai “Cyflwyno Syniad a’i Werthu”

Shirish Kulkarni, y Trefnwr Cymunedol newydd yn y Biwro Newyddiaduraeth Ymchwiliol

A diweddariad ar gronfa newyddion llawrydd y BBC gan Sian Collyer o BBC Cymru

Banel: Bydd trafodaeth o dan arweiniad panel hefyd ynghylch “Arbenigo neu Arallgyfeirio?”. Bydd y panelwyr yn cynnwys Andrew Draper, newyddiadurwr, golygydd / cyfieithydd amlieithog, Cyfarwyddwr gyda Nordic International, Natasha Hirst, Ffotograffydd ac Awdur.

Bydd cinio’n cael ei gynnwys, ac mae’n ddiwrnod gwych na ddylid ei fethu!

Book Now

Siaradwyr

This is a multi-speaker event.
Please see event description for details....

Archebwch nawr

Lleoliad

Digwyddiadau Cynlluniedig

October / 11 / Mer

Lansiwch eich podlediad mewn diwrnod (hyfforddiant AR-LEIN)

Online

October / 19 / Iau

Dechrau fel newyddiadurwr llawrydd gyda SA Mathieson

Online

October / 24 / Maw

Cyfathrebu mewn Argyfwng gyda Matt Greenough

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales