Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Lansiwch eich podlediad mewn diwrnod (hyfforddiant AR-LEIN)

Pryd?

October / 11 / Mer  @  10:00 am  -  October / 11 / Mer  @  1:00 pm

Ble?

Online

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £30.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £20.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £25.00
Di-breswylwyr Cymru £35.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddiant gan – Dan Mason

Am beth mae o?

Mae podlediadau yn ffordd wych o gyrraedd cynulleidfaoedd arbenigol newydd a meithrin dilynwyr ffyddlon. A chyda llawer o bodlediadau’n dibynnu ar gyfweliadau o bell, gallwch chi lansio’ch podlediad gartref, am gost fach.

Felly a ddylech chi lansio podlediad? Ymunwch â’r gweithdy ar-lein undydd hwn i gael gwybod.

Bydd yr hyfforddiant ymarferol yn mynd â chi gam wrth gam trwy hanfodion creu podlediad, o gynllunio a recordio i olygu a rhannu syml. Y cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer y gweithdy yw cyfrifiadur gyda mynediad i’r rhyngrwyd, ffôn clyfar neu iPad, ac ap podlediad am ddim. Bydd angen syniad arnoch hefyd ar gyfer podlediad, y gallwch ei ddilyn y tu hwnt i’r diwrnod, neu ei newid pan fyddwch wedi dysgu mwy.

Mae’r diwrnod wedi’i gynllunio i gadw’r pethau technegol mor isel â phosibl, fel y gallwch chi wneud y mwyaf o ddiwrnod rhyngweithiol o ddysgu. Er mai dim ond hyn a hyn y gallwch ei wneud mewn diwrnod, nod y gweithdy hwn yw rhoi’r peth sy’n atal y rhan fwyaf o bobl rhag cymryd y cam cyntaf: Hyder. Gallwch, GALLWCH lansio podlediad!

Mae pecyn cymorth PDF yn cyd-fynd â’r gweithdy, gan gynnwys dolenni i feicroffonau am bris rhesymol ac offer arall.

Ar gyfer pwy mae e?

Newyddiadurwyr, gweithwyr llawrydd a chrewyr o unrhyw gefndir. Nid oes angen profiad o recordio a golygu sain.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Rhennir y gweithdy yn dair prif adran: Cynllunio, Cynhyrchu a Hyrwyddo.

Cynllun

Cyflwyniad: Sut mae podlediad yn gweithio?

Dewis cilfach podlediad a theitl

Penderfynu ar arddull, hyd a strwythur eich podlediad

Dewis gwesteiwr podlediad

Cynnyrch

Recordio’ch podlediad gan ddefnyddio’ch ffôn symudol (iOS neu Android) a’r ap rhad ac am ddim Spotify for Podcasters (Anchor gynt).

Cynghorion meicroffon a recordio

Dod o hyd i gerddoriaeth ar gyfer eich podlediad

Cynghorion ar greu celf podlediad

Hyrwyddo

Ychwanegu eich podlediad i wefan

Offer i greu hyrwyddiadau podlediadau cyfryngau cymdeithasol

Beth sydd angen i mi ymuno?

I gael mynediad i’r gweithdy: Gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith gyda chysylltiad wifi dibynadwy. Cyfrif am ddim gyda Zoom (zoom.com), gyda chymhwysiad Zoom wedi’i osod ar eich cyfrifiadur.

I greu eich podlediad: Dyfais symudol â gwefr lawn (iPhone, Android). Mae ap rhad ac am ddim Spotify for Podcasters (iOS ac Android) wedi’i lawrlwytho a’i osod CYN y gweithdy.

Fformat

Mae hwn yn gwrs ar-lein, sy’n cael ei redeg ar blatfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn at www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales