Cyrsiau
MANYLION Y CWRS

Grantiau hyfforddiant achrededig

Pryd?

Mawrth / 31 / Gwe  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hoffwch chi dderbyn hyd at £200 tuag at bris cwrs achrededig?

Os ydych yn byw yng Nghymru, yn gweithio yn y sectorau newyddiaduraeth, Cysylltiadau Cyhoeddus, neu gyfathrebu, ac yn awyddus ennill cymhwyster achrededig, mae’n bosib yr all Hyfforddiant NUJ Cymru eich helpu. Mae gennym nifer cyfyngedig o grantiau i helpu dysgwyr sy’n awyddus cynyddu ei yrfa trwy hyfforddiant ffurfiol. O CIPR i Gymorth Cyntaf, dysgu sut i ddod yn beilot drôn neu newyddiadurwr ymchwiliol, mi fydd unrhyw gwrs yn cyfri, oni bai ei bod yn achrededig neu wedi’i ardystio gan sefydliad proffesiynol, ac eich bod yn medru dangos sut bydd y cwrs yn eich helpu yn eich gyrfa.

Os ydy eich cais yn llwyddiannus, byddwn yn talu hyd at hanner ffi eich cwrs, hyd at uchafswm o £200. Cysylltwch â [email protected] i gofrestri eich diddordeb a chael ffurflen gais.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 21 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Dewch i ddysgu am Canva!

Ar-lein

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales