Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Cyflwyniad Ar-lein i Gyfraith y Cyfryngau 2021 gyda David Banks

Pryd?

November / 17 / Mer  @  10:00 am  -  November / 17 / Mer  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £25.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Di-breswylwyr Cymru £35.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Mae’r sesiwn gyflwyno wedi’i hanelu at y rheiny sy’n newydd i’r pwnc sy’n edrych am gyflwyniad ehangach i’r prif broblemau y gallent eu hwynebu.

 

Mae gwybodaeth sylfaenol o gyfraith y cyfryngau’n hanfodol ar gyfer newyddiaduraeth, a p’un a ydych yn fyfyriwr, cyhoeddwr lleol iawn, gohebydd newyddion cymunedol, blogiwr, podlediwr, gweithiwr llawrydd neu wedi dychwelyd i’r sector ar ôl seibiant gyrfa, mae’r cwrs hwn yn rhoi sylfaen heb ei ail mewn cyfraith y cyfryngau yn 2021.

Bydd arbenigwr arweiniol y DU yng nghyfraith y cyfryngau, David Banks, yn cyflwyno sesiwn tair awr ar-lein sy’n anelu at roi gwybodaeth gyfredol dda ichi o’r prif broblemau cyfreithiol sydd ynghlwm wrth gyhoeddi mewn print neu ar y we, neu drwy’r cyfryngau darlledu.

Bydd y sesiwn yn cwmpasu:

  • Enllib
  • Dirmyg
  • Preifatrwydd, cyfrinachedd a diogelu data
  • Cyfyngiadau gohebu yn y llysoedd
  • Troseddau rhywiol
  • Hawlfraint
  • Moeseg y cyfryngau a chyrff gwarchod

Gwybodaeth arall

Rydych ond yn gymwys i gofrestru ar gyfer y cwrs hwn os ydych yn byw ac yn/neu’n gweithio yng Nghymru oherwydd mae wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Os ydych yn aelod o’r NUJ ac rydych wedi colli eich swydd yn ystod y chwe mis diwethaf, neu os ydych yn wynebu colli eich swydd, mae gennych hawl i gael dau ddiwrnod o hyfforddiant am ddim. Cysylltwch â ni i gael rhagor o fanylion.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales