Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Cyfathrebu Strategol gyda Simon Williams

Pryd?

September / 27 / Maw  @  9:30 am  -  September / 27 / Maw  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £35.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £20.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £30.00
Di-breswylwyr Cymru £50.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Cyfathrebu Strategol gyda Simon Williams

Mae cyfathrebu strategol yn ganolog i lwyddiant busnesau, elusennau a sefydliadau preifat a chyhoeddus. Mae gwybod sut i gyflwyno ymgyrchoedd integredig ac effeithiol gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, gwefannau, e-bost a chyhoeddiadau print yr un mor hanfodol â chael sylw yn y cyfryngau traddodiadol.

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn eich arwain gam wrth gam drwy ddatblygu strategaeth gyfathrebu. Byddwn yn ymdrin â phopeth o osod nodau, deall cynulleidfaoedd a datblygu negeseuon, i benderfynu ar sianeli, cynllunio gweithgareddau a mesur llwyddiant. Gyda llawer o awgrymiadau ymarferol ar hyd y ffordd, bydd y dull strategol hwn yn golygu bod eich cyfathrebiadau yn cael yr effaith sydd ei hangen arnynt.

Canlyniadau Dysgu

• Gwybod sut i greu strategaeth gyfathrebu ymarferol a defnyddiol ar gyfer eich busnes, sefydliad neu ymgyrch

• Bod yn gyfarwydd â dulliau o nodi a deall cynulleidfaoedd

• Deall sut i greu negeseuon ymgyrch effeithiol

• Gwerthfawrogi ystod a rhinweddau cymharol sianelau cyfathrebu

• Gallu dylunio gweithgareddau a thactegau i gyflawni eich strategaeth

Gwybodaeth arall

Mae gennym nifer cyfyngedig o docynnau i’r rhai nad ydynt yn byw neu’n gweithio yng Nghymru

Os ydych yn aelod o’r NUJ ac wedi colli eich swydd yn y chwe mis diwethaf, neu os ydych yn wynebu colli eich swydd, mae gennych hawl i ddau ddiwrnod o hyfforddiant am ddim. Cysylltwch â ni am fwy o fanylion.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales