Tystysgrif Hyfforddi a Mentora’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (cwrs pedair rhan ar-lein) gyda Pam Heneberry

Mae gwaith ymchwil a wnaed gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth wedi dangos bod gwella eich sgiliau hyfforddi a mentora yn helpu i’ch gwneud yn arweinydd gwell ac yn rheolwr mwy effeithiol. Yn gyffredinol, nid oes gan reolwyr llinell a chynghorwyr y sgiliau i hyfforddi a mentora; nid oes ganddynt y wybodaeth, y sgiliau, yr […]

Posted in | Comments Off on Tystysgrif Hyfforddi a Mentora’r Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (cwrs pedair rhan ar-lein) gyda Pam Heneberry

Llunio araith gyda Matt Greenough

Mae areithiau da yn bwysig. Maent yn gallu newid y ffordd rydym yn gweld y byd o’n cwmpas. Gallant wneud inni feddwl, ac ymddwyn, yn wahanol. Os ydych yn gwneud camgymeriad, gallant daflu busnes oddi ar y cledrau, neu roi diwedd ar syniad yn syth. Yn y cwrs hwn, byddwn yn dysgu gan y gorau […]

Posted in | Comments Off on Llunio araith gyda Matt Greenough

Siarad y Gwirionedd i Bobl mewn Grym: Sut i gael Sgyrsiau Anodd gyda Matt Greenough

Rhoi newyddion drwg, siarad yn erbyn doethineb a dderbynnir, a dweud wrth ein cleientiaid a’n penaethiaid eu bod wedi gwneud camgymeriad – dyma rai o’r sgyrsiau anoddaf a gawn yn ein bywyd gwaith. Ond, mae sgyrsiau anodd yn cadw sefydliadau rhag methu. Mae ein parodrwydd – a’n gallu – i ddweud y gwir wrth bobl […]

Posted in | Comments Off on Siarad y Gwirionedd i Bobl mewn Grym: Sut i gael Sgyrsiau Anodd gyda Matt Greenough

Dod yn ysgrifennydd copi gyda Hannah Abbott

Gall ysgrifennu copi fod yn yrfa lawrydd broffidiol – ac mae’n gweddu’n arbennig at newyddiadurwyr a gweithwyr cysylltiadau cyhoeddus. Yn y gweminar hwn dros ddwy awr, bydd Hannah Abbott, y newyddiadurwr sydd bellach yn ysgrifennwr copi, yn dangos ichi sut y gallwch ddefnyddio eich amser yn ystod y cyfnod dan gyfyngiadau symud i ehangu i […]

Posted in | Comments Off on Dod yn ysgrifennydd copi gyda Hannah Abbott

Mentora

Geiriau i ddilyn yn fuan…

Posted in | Comments Off on Mentora
  • Twitter

NUJ Training Cymru Wales