Cyrsiau
MANYLION Y CWRS

Two Day Shoot & Edit on an iPhone/iPad Cardiff

Pryd?

November / 13 / Llun  @  9:45 am  -  November / 14 / Maw  @  4:30 pm

Ble?

Cardiff & Vale College, Cardiff

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £70
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £95
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £140 (Wales only)

Cyswllt?

Anna Brees, Project Coordinator
Email : [email protected]

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Dan Mason

Dan Mason is a journalist, media consultant and trainer, specialising in digital communication and social media (Dan Mason Media). Mae Dan Mason yn newyddiadurwr, yn ymgynghorydd hyfforddi ar y cyfryngau ac yn hyfforddwr, sy’n arbenigo mewn cyfathrebu digidol a’r cyfryngau cymdeithasol (Dan Mason Media).

Archebwch nawr

Lleoliad

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales