Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Dechrau fel newyddiadurwr llawrydd gyda SA Mathieson

Pryd?

October / 19 / Iau  @  10:30 am  -  October / 19 / Iau  @  4:30 pm

Ble?

Online

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £5.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £15.00
Di-breswylwyr Cymru £30.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyffordwr: SA Mathieson

Gall symud i newyddiaduraeth llawrydd fod yn frawychus. Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i gynllunio i helpu’r rhai sy’n meddwl am fynd yn llawrydd neu sydd wedi gwneud hynny’n ddiweddar.

Bydd yn rhoi cyngor ymarferol i chi ar eich camau cyntaf fel llawrydd, gan gynnwys sut i ennill gwaith a thrafod telerau. Byddwch yn darganfod beth sydd angen i chi ei wneud i gael o’ch comisiwn llawrydd cyntaf i’ch taliad cyntaf; meddwl am syniadau a’u cyflwyno; a dysgu ffyrdd o ofyn am fwy o arian.

Mae’r cwrs, sy’n seiliedig ar ddau gwrs undydd a gynhelir yn rheolaidd ar gyfer yr NUJ yn genedlaethol, hefyd yn cynnwys cyngor ar ofalu am eich iechyd, sefydlu swyddfa, TG, marchnata, pensiynau a syniadau ar sut i ddatblygu eich busnes llawrydd unwaith y bydd yn digwydd. ar waith.

Fformat

Mae hwn yn gwrs ar-lein, sy’n cael ei redeg ar blatfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Am yr hyfforddwr – SA Mathieson

Mae SA Mathieson wedi gweithio fel newyddiadurwr llawrydd llawn amser ers dros ddegawd. Mae wedi comisiynu gweithwyr llawrydd fel golygydd gan gynnwys ar gyfer adran o wefan y Guardian; cynnal cyrsiau hyfforddi ar gyfer yr NUJ, Ffederasiwn yr Undebau Adloniant a chleientiaid corfforaethol; a darlithoedd ar newyddiaduraeth data yn Birkbeck, Prifysgol Llundain. Mae’n byw yng ngogledd-orllewin Swydd Rydychen, dim ond 80 milltir o’r ffin â Chymru.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales