Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygu Hyder Personol a Hunanymwybyddiaeth

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygu Hyder Personol a Hunanymwybyddiaeth 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r cwrs hwn yn dysgu sut i edrych ar ymddygiad personol mewn sefyllfaoedd lle byddwch yn teimlo’n hyderus neu lle mae diffyg hyder, meysydd o ddiffyg hyder, yn ogystal â sefyllfaoedd anghyffyrddus a’r rhesymau dros y rhain. Adolygir yr enghreifftiau o ymddygiad allai fod yn amhriodol mewn sefyllfaoedd o’r fath, a sut i newid meddylfryd ac ymddygiad er mwyn cymryd rhan mewn modd mwy effeithiol. 

Byddwch yn edrych ar sefyllfaoedd sy’n peri straen, sut i adnabod teimladau o straen a thechnegau i’w lleihau ac i wella llesiant. Byddwch yn cynllunio amcanion tymor byr, cynlluniau gweithredu i’w cyflawni, sut i nodi a chofnodi cyflawniadau, a sut y gall pennu amcanion effeithio ar hyder. 

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

October / 11 / Mer

Lansiwch eich podlediad mewn diwrnod (hyfforddiant AR-LEIN)

Online

October / 19 / Iau

Dechrau fel newyddiadurwr llawrydd gyda SA Mathieson

Online

October / 24 / Maw

Cyfathrebu mewn Argyfwng (HYBRID) gyda Matt Greenough

Insole Court Fairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN (HYBRID)

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales