Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Elfennau Hanfodol Ymwybyddiaeth Gymdeithasol

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Elfennau Hanfodol Ymwybyddiaeth Gymdeithasol 

Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at unrhyw un sy’n chwilio am gyfleoedd i helpu i roi hwb i’w sgiliau ar gyfer llwyddo, datblygiad personol a chyflogadwyedd. Mae’r cwrs yn cwmpasu ymwybyddiaeth gymdeithasol a hunanddatblygiad, yn enwedig mewn perthynas â sgiliau cyfathrebu, ymwybyddiaeth o gyflyrau iechyd meddwl a dealltwriaeth o faethiant a llesiant. Bydd y cwrs hwn hefyd yn addysgu ynghylch ymwybyddiaeth ar-lein, rheoli arian a materion cyfoes. Mae’r rhaglen astudiaeth elfennau hanfodol wedi’i thargedu at golegau, gyda’r ddealltwriaeth y bydd y dysgwyr yn ymgymryd â rhannau dewisol o’r cynnwys ac asesiadau mewn meysydd perthnasol i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer bywyd a gwaith.   

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales