Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Gweithredwyd y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn Ewrop ar y 25ain o Fai 2018 ac fe’i dyluniwyd i foderneiddio’r cyfreithiau sy’n diogelu gwybodaeth bersonol unigolion. Mae’n hanfodol bod unrhyw gwmni sy’n ymdrin â data defnyddwyr yn sicrhau cydymffurfiaeth â’r Rheoliad. 

Mae’n hanfodol bod unrhyw un sy’n ymdrin â gwybodaeth bersonol yn ymwybodol o’r Rheoliad a sut i lynu ato yn eu harferion gweithio. Bydd y cwrs GDPR yn darparu dealltwriaeth well o sut i weithredu ei egwyddorion yn eich gwaith a sut mae’n hyrwyddo hawliau unigolion mewn perthynas â chasglu a rheoli data. 

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales