Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Arwain a Chymell Tîm

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Arwain a Chymell Tîm 

Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r gallu i arwain a chymell tîm yn sgiliau hynod o bwysig. Mae arweinydd da yn ysbrydoli ac yn cymell pobl, sy’n gwneud iddynt weithio’n galetach a bod yn fwy effeithlon. Mae’r cwrs byr hwn yn anelu at ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol i ddeall sut i arwain ac i gymell tîm. Byddwch yn dysgu dulliau cyfathrebu effeithiol, a sut i gymell tîm neu unigolyn a datblygu tîm.  

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

April / 21 / Gwe

Sgiliau Gloi Gwener – Offer digidol ar gyfer llunwyr

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales