Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Arwain a Chymell Tîm

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Arwain a Chymell Tîm 

Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r gallu i arwain a chymell tîm yn sgiliau hynod o bwysig. Mae arweinydd da yn ysbrydoli ac yn cymell pobl, sy’n gwneud iddynt weithio’n galetach a bod yn fwy effeithlon. Mae’r cwrs byr hwn yn anelu at ddarparu’r wybodaeth angenrheidiol i ddeall sut i arwain ac i gymell tîm. Byddwch yn dysgu dulliau cyfathrebu effeithiol, a sut i gymell tîm neu unigolyn a datblygu tîm.  

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

October / 11 / Mer

Lansiwch eich podlediad mewn diwrnod (hyfforddiant AR-LEIN)

Online

October / 19 / Iau

Dechrau fel newyddiadurwr llawrydd gyda SA Mathieson

Online

October / 24 / Maw

Cyfathrebu mewn Argyfwng (HYBRID) gyda Matt Greenough

Insole Court Fairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN (HYBRID)

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales