Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Cynllunio a Dyrannu Gwaith

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Cynllunio a Dyrannu Gwaith 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Dysgwch y sgiliau allweddol sydd eu hangen i reoli aelodau’r tîm yn effeithiol drwy gynllunio a dyrannu gweithgareddau o ddydd i ddydd yn y gweithle. Gall ein cwrs Cynllunio a Dyrannu Gwaith sydd wedi’i ardystio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus agor amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth i unigolion ac mae’n darparu cyfle i gyflogwyr ddatblygu sgiliau rheoli staff. Byddwch yn meithrin gwybodaeth am sgiliau sylfaenol cynllunio prosiectau a dyrannu gwaith, yn ogystal â datblygu’r sgiliau craidd sydd eu hangen ar gyfer rheoli tîm, rheoli perfformiad, rheoli prosiectau, a mwy. 

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales