Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Paratoi ar gyfer Cyfweliadau

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Paratoi ar gyfer Cyfweliadau 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Mae’r cwrs hwn yn eich dysgu sut i baratoi ar gyfer cyfweliad, gan gynnwys iaith y corff, ymddangosiad personol, cwestiynau ac ymatebion, yn ogystal â sut i wrando’n effeithiol mewn cyfweliad.   

Byddwch hefyd yn dysgu am iaith y corff priodol, sgiliau siarad a gwrando a gofyn am eglurhad pellach mewn cyfweliad, yn ogystal â gofyn cwestiynau perthnasol gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau a nodi agweddau ar eich perfformiad eich hunan a oedd yn gadarnhaol ac y gellid eu gwella.  

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales