Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Egwyddorion Cymunedau Cynaliadwy

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Egwyddorion Cymunedau Cynaliadwy 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Mae cymunedau cynaliadwy yn rhan o duedd sy’n tyfu tuag at fod yn fwy ymwybodol a chyfrifol mewn perthynas â’r amgylchedd, gan gyfuno mwy o fannau gwyrdd gyda ffynonellau ynni mwy ecogyfeillgar. 

 

A ydych am wybod mwy am gymunedau cynaliadwy? Mae’r cwrs hwn yn darparu diffiniad o gymuned gynaliadwy yn ogystal â’u buddiannau lleol a byd eang. Dysgwch sut i greu cymuned gynaliadwy ac am y cymorth sydd ar gael i helpu aelodau cymunedau. 

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

Trydar

NUJ Training Cymru Wales