Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Egwyddorion Rheoli Ynni mewn modd Cynaliadwy

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Egwyddorion Rheoli Ynni mewn modd Cynaliadwy 

Trosolwg o’r Cwrs 

Bu’r gwaith o symud i ffwrdd o danwyddau ffosil tuag at ffynonellau ynni gwyrdd fel ynni’r gwynt a’r haul yn mynd rhagddo ers nifer o flynyddoedd. Fodd bynnag, mae ffordd hir i fynd o hyd i leihau allyriadau carbon. 

Dyluniwyd y cwrs hwn i egluro beth yw rheoli ynni cynaliadwy, ffyrdd o reoli’r defnydd o ynni a thechnegau i arbed ynni a allai helpu i leihau olion troed carbon. Dysgwch sut i bennu targedau arbed ynni a sut y gallai deddfwriaeth a chytundebau rhyngwladol gael effaith.  

 

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales