Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Deall Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Deall Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn dermau a ddefnyddir i hyrwyddo cyfleoedd i bawb, gan roi cyfle i bob unigolyn gyflawni ei botensial, yn rhydd o ragfarn a gwahaniaethu, yn ogystal â chydnabod, parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau mewn pobl.  

Mae ein cwrs hyfforddi cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd wedi’i ardystio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn cyflwyno agweddau allweddol cydraddoldeb ac amrywiaeth a phwysigrwydd hyn o fewn y gweithle, cymdeithas a chymunedau. Mae’r hyfforddiant cydraddoldeb hwn yn cwmpasu prif egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth, hawliau a chyfrifoldebau cyflogeion a chyflogwyr yn y gweithle, cymunedau amrywiol a phwysigrwydd gweithio neu ddysgu mewn lle sy’n hyrwyddo amrywiaeth.  

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 26 / Maw

Sut i wneud hybrid yn dda iawn – ar gyfer hyfforddwyr, trefnwyr cyfarfodydd a mwy

Insole Court Fairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN

September / 27 / Mer

Saethu a Golygu Fideo Symudol (HYFFORDDIANT HYBRID)

Insole Court Fairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN (HYBRID)

September / 29 / Gwe

Sgiliau adrodd straeon ar-lein i Undebau – gweithdy

Insole CourtFairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales