Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Deall Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Deall Cydraddoldeb ac Amrywiaeth 

 Trosolwg o’r Cwrs 

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth yn dermau a ddefnyddir i hyrwyddo cyfleoedd i bawb, gan roi cyfle i bob unigolyn gyflawni ei botensial, yn rhydd o ragfarn a gwahaniaethu, yn ogystal â chydnabod, parchu a gwerthfawrogi gwahaniaethau mewn pobl.  

Mae ein cwrs hyfforddi cydraddoldeb ac amrywiaeth sydd wedi’i ardystio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn cyflwyno agweddau allweddol cydraddoldeb ac amrywiaeth a phwysigrwydd hyn o fewn y gweithle, cymdeithas a chymunedau. Mae’r hyfforddiant cydraddoldeb hwn yn cwmpasu prif egwyddorion cydraddoldeb ac amrywiaeth, hawliau a chyfrifoldebau cyflogeion a chyflogwyr yn y gweithle, cymunedau amrywiol a phwysigrwydd gweithio neu ddysgu mewn lle sy’n hyrwyddo amrywiaeth.  

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales