Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Skills Network – Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Deall Arweinyddiaeth

Pryd?

June / 14 / Maw  @   -  Mawrth / 31 / Gwe  @ 

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £Rhad ac am ddim
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £15.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £20.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Datblygiad Proffesiynol Parhaus – Deall Arweinyddiaeth 

Trosolwg o’r Cwrs 

O gofio’r amcangyfrif bod 8 o bob 10 o gyflogeion yn gadael eu swyddi oherwydd eu bod yn teimlo’n anhapus am eu rhagolygon, mae’n glir bod hyfforddiant arweinyddiaeth effeithiol yn gonglfaen unrhyw weithle da. P’un a ydych yn unigolyn sy’n edrych am gwrs arweinyddiaeth i ddod â budd i’ch gyrfa, neu’n gyflogwr sy’n edrych am hyfforddiant arweinyddiaeth i staff, mae ein cwrs Deall Arweinyddiaeth sydd wedi’i ardystio ar gyfer Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn berffaith. 

 Mae’r cwrs arweinyddiaeth ar-lein hwn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau gan gynnwys y mathau ac arddulliau gwahanol o arweinyddiaeth, eu heffeithiau ar ymddygiad unigolion a grwpiau, sut i ddatblygu arddull arweinyddiaeth effeithiol, a mwy.  

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 26 / Maw

Sut i wneud hybrid yn dda iawn – ar gyfer hyfforddwyr, trefnwyr cyfarfodydd a mwy

Insole Court Fairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN

September / 27 / Mer

Saethu a Golygu Fideo Symudol (HYFFORDDIANT HYBRID)

Insole Court Fairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN (HYBRID)

September / 29 / Gwe

Sgiliau adrodd straeon ar-lein i Undebau – gweithdy

Insole CourtFairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales