Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Gloi Gwener – Gwneud y mwyaf o’ch presenoldeb Linkedin

Pryd?

June / 16 / Gwe  @  12:00 pm  -  June / 16 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Gyda Natalie Ann Holborow

Linkedin: nid dyma’r harddaf o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ond os ydych chi wedi dablo wrth adeiladu proffil dim ond i roi’r gorau iddi, efallai y byddwch chi’n colli allan ar gyfoeth o wybodaeth heb ei gyffwrdd a chyfleoedd mawr i ehangu’ch portffolio. Yn y sesiwn hon, byddwch yn dysgu’r canlynol:

  • Sut i greu proffil amlwg
  • Sut i adeiladu rhwydwaith ymgysylltiol a pherthnasol
  • Sut i arddangos eich sgiliau i ddechrau cael prosiectau y gallwch chi gyffroi yn eu cylch.

A’r newyddion da? Nid oes angen cymhwyster marchnata arnoch na chael eich clymu i fyny â phostio sawl gwaith y dydd i elwa ar y gwobrau.

Am Natalie:

Mae Natalie Ann Holborow yn arbenigwr ar gynnwys digidol ac yn awdur arobryn gyda Parthian Books. Mae hi wedi gweithio ym maes dylunio cyfarwyddiadau i Thinqi, darparwr technolegau dysgu, lle mae hi bellach yn gweithio i arwain y strategaeth gynnwys ar gyfer y tîm marchnata. Yn angerddol am elusen, mae hi’n noddwr i’r Leon Heart Fund.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales