Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Pryd?

Gorffenaf / 12 / Gwe  @  12:00 pm  -  Gorffenaf / 12 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £5
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £20.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £15.00
Di-breswylwyr Cymru £25.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Am y sesiwn

Gall cynhyrchu deunydd golygyddol ar gyfer cwmnïau, cyrff y llywodraeth a sefydliadau anllywodraethol (NGOs) fod yn waith gwerth chweil a diddorol. Mae creu deunydd fel erthyglau barn, adroddiadau a chyhoeddiadau ar gyfer corfforaethau yn gofyn am sgiliau newyddiadurol cryf yn ogystal â lefelau uchel o drefnu a phroffesiynoldeb.

Bydd y cwrs awr hwn yn rhoi cyflwyniad i’r canlynol:

· Sut i ddod o hyd i waith corfforaethol: efallai bod rhai wedi’u rhestru, yn enwedig gwaith sector cyhoeddus, ond mae llawer ohono’n dibynnu ar fynd at gleientiaid posibl a bod yn barod i ymateb i geisiadau.

· Sgiliau penodol: sut i ysgrifennu ar ran rhywun arall a rheoli rowndiau golygu dro ar ôl tro.

· Rheoli prosiectau: sut i gefnogi prosiectau tymor hwy yn effeithiol.

Mae’r cwrs wedi’i anelu at weithwyr llawrydd, newyddiadurwyr a gweithwyr cyfathrebu proffesiynol sydd am arallgyfeirio eu gwaith a deall gofynion ysgrifennu ar gyfer y sector corfforaethol.

Am yr hyfforddwr – SA Mathieson

Mae SA Mathieson wedi gweithio fel awdur a golygydd llawrydd am fwy na 15 mlynedd, gan gynnwys i gwmnïau a chyrff anllywodraethol, ac mae’n aml yn ysgrifennu am gaffael y llywodraeth. Mae’n cynnal cyrsiau hyfforddi ar gyfer yr NUJ ac yn dysgu newyddiaduraeth data i fyfyrwyr ym Mhrifysgol Oxford Brookes a phrentisiaeth newyddiadurwyr yn Academi Bauer. Mae’n byw yng ngogledd-orllewin Swydd Rydychen, dim ond 80 milltir o’r ffin â Chymru.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales