Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Cyflym – Gohirio. Enwch ef i’w ddofi.

Pryd?

Ionawr / 19 / Gwe  @  12:00 pm  -  Ionawr / 19 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddwr: Susan Cole

Gwyddom i gyd fod oedi yn ein hatal rhag perfformio ar ein gorau a gall arwain at golli cyfleoedd ond gall hefyd arwain at wrthdaro mewn perthnasoedd personol a phroffesiynol a chael effaith andwyol ar ein hiechyd meddwl. Nid oes angen unrhyw straen, euogrwydd neu deimladau o fethiant ychwanegol ar neb. Ond gellir ei reoli unwaith y byddwch yn gwybod sut.

Yn yr hyfforddiant di-gywilydd hwn …

  • Byddwch yn dysgu pam nad oes gan oedi ddim i’w wneud â diogi a phryd y gallai fod yn ddefnyddiol mewn gwirionedd.
  • Fe’ch cyflwynir i’r 5 math cyffredin o oedi. Cyfle i ddarganfod pa un (neu fwy) sy’n ymddangos yn gyfarwydd i chi.
  • A dysgwch dechneg ‘ailosod’ gyflym i’ch cael chi allan o oedi ac i weithredu.

Byddwch yn gadael gyda gallu cliriach i adnabod sut a phryd mae oedi digroeso yn dod i mewn a gwybod sut i ddelio ag ef cyn iddo gydio – gan roi’r dewis yn ôl i chi o ran sut i dreulio’ch amser gwerthfawr.

Am yr hyfforddwr:
Mae Susan yn hyfforddwr proffesiynol sydd ag angerdd am gael pobl i weithredu. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn lles ac mewn helpu pobl i ymateb i’r argyfwng hinsawdd. Hyfforddodd mewn Hyfforddi a Mentora mewn Ymarfer Proffesiynol ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant ac mae’n aelod o’r Gynghrair Hyfforddi Hinsawdd.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

June / 28 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Adeiladu gwefan syml

Ar-lein

Gorffenaf / 5 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Ar-lein

Gorffenaf / 12 / Gwe

Sgiliau Cyflym: Ysgrifennu corfforaethol ar gyfer cwmnïau, llywodraethau a chyrff anllywodraethol

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales