Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Cyflym: Delwedd Digidol Hud

Pryd?

Gorffenaf / 5 / Gwe  @  12:00 pm  -  Gorffenaf / 5 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £5.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £20.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £10.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £15.00
Di-breswylwyr Cymru £25.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Am beth mae o?

Delweddau yw peiriant adrodd straeon cyfryngau cymdeithasol. Dyma’ch cyfle i roi cynnig ar rai offer rhad ac am ddim ar gyfer darganfod, golygu, optimeiddio … a chreu hud gyda delweddau!

Yn y sesiwn flasu hon byddwn yn archwilio ffynonellau ar gyfer lluniau stoc o ansawdd ac offer ar-lein syml ar gyfer golygu, gwella, tynnu cefndir ac ychwanegu testun. Byddwch hefyd yn dysgu sut i optimeiddio delweddau i’w defnyddio ar-lein, creu dyluniadau syml ar gyfer Straeon Instagram a dabble mewn ychydig o greu AI testun-i-ddelwedd.

Ar gyfer pwy mae e?

Nid oes angen profiad blaenorol o olygu delweddau ond mae’r sesiwn yn ddelfrydol ar gyfer pobl greadigol sy’n postio i gyfryngau cymdeithasol neu’n uwchlwytho straeon ar-lein.

Pa offer fydd ei angen arnaf?

Gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith gyda chysylltiad rhyngrwyd dibynadwy a mynediad i Zoom. Argymhellir yn gryf bod cyfranogwyr yn lawrlwytho CapCut, ap golygu fideo am ddim cyn y sesiwn. Ydy, rydych chi wedi darllen hynny’n iawn … Ap golygu fideo yw CapCut (a ddefnyddiwn yn ystod ein hyfforddiant fideo symudol poblogaidd), ond mae ganddo ychydig o offer cyfrinachol sy’n ddefnyddiol ar gyfer creu a gwella delweddau. Dolenni ar wefan CapCut: capcut.com/tools/video-editing-app. NID oes rhaid i chi greu cyfrif gyda CapCut.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales