Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau Cyflym – Cynllunio Cynnwys Fel Pro

Pryd?

Ionawr / 26 / Gwe  @  12:00 pm  -  Ionawr / 26 / Gwe  @  1:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddwr: Natalie Ann Holborow

Rydych chi’n gwybod bod angen i chi fod yn cynhyrchu cynnwys rheolaidd – boed hynny’n flogiau, e-lyfrau neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol – ond a yw eich strategaeth bresennol ychydig yn ad-hoc? Mae cael calendr cynnwys effeithiol nid yn unig yn ennyn diddordeb eich cynulleidfa, ond hefyd yn sicrhau bod eich strategaeth yn drefnus, yn gyson ac yn symlach i helpu i wneud eich swydd yn llawer haws. Yn y sesiwn hon, byddwch yn dysgu:

Sut i greu eich calendr cynnwys eich hun

Sut i gynnal archwiliad cynnwys

Sut i ddewis y fformatau a’r sianeli cywir ar gyfer cynnwys

Sut i ddewis pynciau perthnasol ar gyfer ymgyrchoedd

Sut i olrhain a mesur cynnydd

A’r newyddion da yw nad oes angen unrhyw offer ffansi neu ddrud arnoch – gyda thaenlen, eich arbenigedd eich hun a pheth ymchwil ar-lein, gallwch greu calendr sy’n gweithio i chi trwy gydol y flwyddyn.

Fformat

Mae hwn yn gwrs Ar-lein, sy’n cael ei redeg ar y platfform Zoom. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales