Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Rheoli cyllid llawrydd mewn cyfnod ansicr

Pryd?

October / 27 / Iau  @  10:00 am  -  October / 27 / Iau  @  12:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £5.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £2.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £2.00
Di-breswylwyr Cymru £5.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Gall cyllid llawrydd fod yn anrhagweladwy ar yr adegau gorau, felly sut gallwn ni eu rheoli, yn enwedig pan fo pethau’n ansicr?

Mae’r gweithdy hwn ar gyfer awduron a newyddiadurwyr llawrydd, boed yn newydd i’r diwydiant neu gyda blynyddoedd o brofiad. Edrychwn ar sut y gallwch osod cyllidebau yn eich bywyd personol, yn ogystal â chael eich cyllid dan reolaeth yn eich bywyd proffesiynol.

Byddwn yn cwmpasu:

1) Sut i asesu eich sefyllfa bresennol a gosod cyllidebau

2) Sut i amcangyfrif eich cyllid yn y dyfodol i osgoi rhedeg allan o arian

3) Sut i gynilo fel gweithiwr llawrydd – tymor byr, tymor cyfryngol, tymor hir

4) Sut i gadw cofnodion mewn ffordd sy’n eich helpu

5) Sut i gael eich talu ar amser a mynd ar ôl eich arian

Byddwch yn derbyn adnoddau y gellir eu lawrlwytho gan gynnwys taflenni cymorth pwnc a thempledi gweithio.

Am yr hyfforddwr – David Thomas:

Mae David wedi bod yn rhedeg ei fusnes hyfforddi ers dros 15 mlynedd, gan helpu gweithwyr llawrydd creadigol ledled y DU i fod yn fwy trefnus a busnes.

Mae’n arbenigo mewn cyllid a hyfforddiant sgiliau rhwydweithio, ac wrth ei fodd yn gweithio gyda phobl y byddai’n well ganddynt guddio o dan y duvet nag agor taenlen neu fynychu ‘cyfle rhwydweithio’. Mae hefyd yn cynnal gweithdai rheolaidd i helpu pobl sy’n mynd trwy broses o ddileu swyddi a symud o gyflogaeth i hunangyflogaeth am y tro cyntaf.

Mae gan David gefndir ym myd darlledu, ar ôl gweithio yn y BBC am 22 mlynedd. Helpodd i sefydlu dwy orsaf radio leol cyn symud i’r BBC World Service lle cynhyrchodd allbwn materion cyfoes ac addysgol ar radio, teledu ac ar-lein.

Darganfod mwy:

www.davidthomasmedia.com

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales