Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Sgiliau adrodd straeon ar-lein i Undebau – gweithdy

Pryd?

September / 29 / Gwe  @  10:00 am  -  September / 29 / Gwe  @  4:00 pm

Ble?

Insole CourtFairwater Road, Cardiff, Wales, CF5 2LN

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £FREE
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £FREE
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £FREE
Di-breswylwyr Cymru £50.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddwr – Dan Mason

Am beth mae’r gweithdy?

Mae gan undebau negeseuon pwerus, pwysig i’w cyfleu, ond yn aml gydag adnoddau cyfyngedig.

Bydd y gweithdy hwn yn datblygu technegau ar gyfer creu straeon mewn amrywiaeth o ffurfiau sy’n cydio sylw, annog rhannu ar gyfryngau cymdeithasol… ac arbed amser. Mae’r gwersi’n berthnasol ar draws cynnwys gwefan, ymgyrchoedd, cylchlythyrau a chyfryngau cymdeithasol.

Byddwch yn dysgu sut i ddatblygu syniadau stori ar gyfer unrhyw bwnc ac yna creu straeon diddorol mewn amrywiaeth o ffurf, testun a delwedd sy’n gyfeillgar i ffonau symudol. Gan ddefnyddio offer fel Canva, byddwch chi hefyd yn dysgu sut i greu cynnwys amlgyfrwng gan gynnwys siartiau, carwseli a Storïau, yn barod i’w rhannu ar-lein ac ar gyfryngau cymdeithasol.

Nodyn: Nid yw’r gweithdy hwn yn archwilio sgiliau fideo, sy’n cael sylw mewn cyrsiau ar wahân.

Ar gyfer pwy mae’r hyfforddiant?

Gweithwyr Prosiect WULF, swyddogion yr Undeb a chyfathrebwyr sy’n creu cynnwys ar gyfer gwefan neu gyfryngau cymdeithasol. Nid oes angen unrhyw brofiad cyfryngau na newyddiaduraeth.

Beth fyddaf yn ei ddysgu?

Bydd y gweithdy ymarferol hwn yn eich dysgu sut i:

● Cynhyrchu syniadau ffres ar gyfer cynnwys gyda chynulleidfa darged mewn golwg

● Ysgrifennu benawdau cymhellol sy’n tynnu sylw ac yn ysgogi ymgysylltiad

● Creu amrywiaeth o straeon testun, gan ddefnyddio cyfweliadau neu ffynonellau ar-lein

● Dysgu awgrymiadau optimeiddio syml ar gyfer denu darllenwyr trwy chwilio

● Dysgu sut i ddefnyddio Canva ac offer ar-lein eraill i greu straeon gweledol, siartiau a graffeg

● Darganfod a golygu delweddau gan ddefnyddio offer ar-lein

Pa offer fydd ei angen arnaf?

● Gliniadur gyda’r porwr Chrome wedi’i osod.

● Cyfrif am ddim yn Canva.com, wedi’i gofrestru cyn y gweithdy. Argymhellir hefyd

bod cyfranogwyr yn lawrlwytho ap Canva (iOS neu Android) am ddim ar eu dyfais glyfar.

Efallai y bydd angen i chi gofrestru gydag offer ar-lein eraill ar y diwrnod, felly cofiwch gael eich e-bost cyfrinair wrth law.

Mae’r weithdy yma yn cael ei gyflwyno ar y cyd gan TUC Cymru ac Hyfforddiant NUJ Cymru, a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Fformat

Gweithdy wyneb i wyneb yw hwn. Sylwch nad yw ein cyrsiau wedi’u cofnodi. Gweler ein telerau ac amodau llawn yn www.nujtrainingwales.org am ragor o wybodaeth am ein gweithdrefnau archebu, polisi canslo a mwy.

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales