Cyrsiau
Book Now
MANYLION Y CWRS

Hyfforddi a Mentora Ar-lein – Myfyrio ac ymarfer atgyrchol

Pryd?

Chwefror / 10 / Iau  @  6:00 pm  -  Chwefror / 10 / Iau  @  8:00 pm

Ble?

Ar-lein

Pris?

Aelodau NUJ sy'n preswylio yng Nghymru £6.00
Aelod NUJ - Ddim yn preswylio yng Nghymru £10.00
Aelodau undebau eraill sy'n preswylio yng Nghymru £6.00
Dim aelod o undeb sy'n byw yng Nghymru £6.00
Di-breswylwyr Cymru £10.00

Cyswllt?

NUJ Cymru Training Wales,
Email : [email protected]

Hyfforddi a Mentora Ar-lein – Myfyrio ac ymarfer atgyrchol

Tiwtor: Pam Heneberry

“I cannot teach anybody anything, I can only make them think”

Socrates

Diben ein digwyddiadau diweddaru Hyfforddi a Mentora yw darparu cyrsiau diweddaru sgiliau parhaus ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio mewn rôl mentora/hyfforddi neu arweinyddiaeth yng Nghymru a rhoi cyfle i rwydweithio, a rhannu syniadau a’r arferion gorau.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio Dulliau Myfyrio ac Ymarfer Atgyrchol. Sut y gallwn gyrraedd cyflwr dyfnach o fyfyrio a fydd yn ein cynorthwyo i herio ein tybiadau a’n syniadau rhagdybiedig, gan ein galluogi i fod yn hyfforddwr ac yn fentor mwy effeithiol? Sut y gallwn gyflwyno’r sgiliau hyn i’n cleientiaid er mwyn cynorthwyo i ddatgelu a herio patrymau ymddygiad a phrosesau meddwl?

Bydd y sesiwn yn ystyried y cysyniadau o fyfyrio ac ymarfer atgyrchol fel dull o gynorthwyo’r rheini rydym yn eu hyfforddi/mentora i ddeall a dysgu o’u gweithrediadau a chynorthwyo ein hunain i ystyried “Bod” yn ogystal â “Gwneud”.

• Beth yw hyn?

• Pam mae’n bwysig?

• Beth yw’r cyswllt â hyfforddi?

• Sut ydych chi’n ei wneud?

Book Now

TIWTOR Y CWRS

Archebwch nawr

Digwyddiadau Cynlluniedig

September / 13 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Saesneg)

Ar-lein

October / 4 / Gwe

Sgiliau cyflym: Datganiad i’r wasg (Cymraeg)

Ar-lein

Rhagor o gyrsiau >

Trydar

NUJ Training Cymru Wales